#بموتو
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/03/31

شرکت موتوژن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به خرداد 1399 معادل 927,526 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %73 افزایش یافته است.

«بموتو» با سرمایه ثبت شده 680,400 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 7,079,445 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %35 رشد داشته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1399/03/31
1- محصولات ضد انفجاری به تولید انبوه نرسیده و در حال اضافه شدن به محصولات می باشد تولید انبوه این محصول نیاز به خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و تایید آزمایشات مربوط به مشتریان دارد. به محض تولید انبوه این محصول مراتب به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
2-گروه سایر شامل فروش قطعات مواد خام ، نیمه ساخته و ضایعات است ، مبلغ فروش ضایعات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/03/31 مبلغ 209.864 میلیون ریال بوده که در صورت های مالی در سرفصل “سایر در آمدهای عملیاتی” قرار می گیرد.
3- نرخ فروش محصولات در گروه های فوق به دلیل تنوع محصولات ، متفاوت بوده لذا با تغییر ترکیب فروش در این گروه ها ، نرخ فروش گروه نیز تغییر می کند

در بررسی تکنیکالی خرید کم کم پیشنهاد میشود و آینده درخشان داریم … در صورت حمایت موفق به دید میان مدت عازم 8800 تومان میشود

تحلیل: مهندس حسین زارعی یادگاری 1399/04/25

تابلو-معاملات-بموتو-مهندس-حسین-زارعی
تابلو-معاملات-بموتو-مهندس-حسین-زارعی

تحلیل-بنیادی-بموتو-مهندس-حسین-زارعی-بررسی-گزارش-فصلی-