#بازار_سرمایه

برآیند #ورود_پول_حقیقی

⇐ 465 میلیارد تومان ⇒

بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) :

1- #غذایی به جز قند

2- #رایانه 

3-#سرمایه_گذاری ها 

4- #دباغی

5-#فعالیت های کمکی  

7- #استخراج_کانه های فلزی   

8- #انبوه_سازی  

بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) : 

1- #بانک_ها  

2-#شیمیایی 

3-#بیمه  

4- #کاشی  

5- #خودرو 

6- #دارویی

7- #خدمات_فنی  

******* در بررسی فیلترهای کاربردی امروز داریم : 

#فروش_بالا_حقوقی ( در این نمادها حقوقی فروش بالایی داشته است که یا نشان از عقب نشینی سهم را دارد یا کد به کد اتفاق افتاده است که در آینده نزدیک حرکت سهم را شاهد خواهیم بود …) 

#حجم_مشکوک ( این نمادها حجم معاملات آنها در مقایسه با حجم مبنا و روزهای عادی چشمگیر تر شده است و احتمالا روی حمایت یا مقاومت و…. هدف خاصی دنبال شود … ) 

#چراغ_سبزها (تعداد بالای این نمادها برای روز معاملاتی بعد میتواند نشان از بازار خوب داشته باشد و بالعکس
این فبیلتر نمادهایی را نشان میدهد که آخرین قیمت آنها از پایانی حداقل 2 درصد بیشتر باشد و نسبت به روز قبل حجم بیشتری خورده باشد )
کافی است روی نماد کلیک کنید تا به تابلو معاملات سهم هدایت شوید
#فروش_بالا_حقوقی: