آیا انجام یک معامله ارزش دارد یا نه؟

نسبت سود به زیان چقدر است ؟

آموزش بورسی با مهندس زارعی در پیج اینستاگرام دنبال کنید

@boursezarei

www.analyzer1367.com